[openstandaarden] Verslag vergadering 21/5/2002

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Wed May 22 18:12:30 CEST 2002


>    We zullen op hetzelfde moment ook de statuten voorleggen aan de kennissen
>    van Marc.

Mark (met een k) zoals vermeld in de aanwezigen
of
Marc (met een c) zijnde /me :))

Allez, 't heeft toch voordelen van in het Westland gezeten te hebben,
een mens kent zo advocaten, notarissen, proffen, ... :)

-- 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020522/68af70b4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list