[openstandaarden] Enkele vraagjes

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu May 23 08:29:23 CEST 2002


On Thu, May 23, 2002 at 07:54:19AM +0200, TeeCee at WOLF-Mechelen.be wrote:
> 1e) Wanneer zal er beslist worden wie welke functie gaat uitoefenen binnen
> de vereniging (of is dit reeds gebeurd ?)

De definitieve beslissing omtrent de bestuursfuncties valt wanneer we
officieel vzw worden omdat de samenstelling hiervan bekend moet gemaakt
worden.

De invulling van de verdere matrixstructuur kan op eender welk moment
aangepast worden, maar te vaak switchen van "veld" getuigt niet van
flexibiliteit :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020523/16fcf401/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list