[openstandaarden] hotmail-scriptje

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu May 23 18:00:28 CEST 2002


On Thu, May 23, 2002 at 09:14:31AM +0200, Mark Van den Borre wrote:
> * een link naar een "Waarom geen hotmail?" op openstandaarden.be

Dus een dossier aanmaken over Hotmail met daarin de
	- niet-conformiteit aan de HTML-syntaxis
	- problemen met toegankelijkheid

In dat dossier mag er _niet_ komen dat gebruikers van die site hun account
moeten opzeggen of niet meer gebruiken: dat dossier is enkel gericht naar de
makers van die site!
 
Verder is het weigeren van e-mails van een bepaald domein iets dat in mijn
mening discriminerend is. De reden mag dan volgens sommigen valabel zijn, het
heeft niets te maken met openstandaarden.

Verder kan je perfect procmail met bash-scripts combineren om het gevraagde
te verkrijgen.

:0:
* ^FROM.*@hotmail.com
| /usr/local/bin/hotmailprocess

Het scriptje hotmailprocess zou dan via dat adres kunnen kijken of dat adres
al in een bepaalde file voorkomt (egrep en exitcode bekijken) en indien niet:
	- adres toevoegen, bv in de vorm "adres:1"
en indien wel
	- cijfer na adres pakken en incrementeren (grep|cut-combo)
	- indien cijfer > MAXAANTAL:
		* bounce sturen (mail)
		* e-mailadres in blacklist steken

Dat kan echt niet moeilijk zijn...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020523/ff351e8b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list