[openstandaarden] hotmail-scriptje

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu May 23 23:03:51 CEST 2002


On Thu, May 23, 2002 at 06:46:11PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> 
> <anderzijds>
> Hotmail mails bouncen, of hotmail gebruikers wijzen op de niet zo propere
> spelletjes van MS lijkt me een goed idee, maar ik zou openstandaarden.be
> daar buiten laten, want ik denk niet dat het een goede zaak zou zijn als
> openstandaarden.be het imago van een anti-ms clubje zou krijgen.
> </anderzijds>

Goed punt. Akkoord dat de hele passport-historie niet zuiver op de graad 
is, maar qua open standaarden bekeken lijkt hotmail mij toch eerder 
klein grut i.v.m. overheidsdiensten en zo. Tenslotte is iedereen vrij om 
een ander emailadres te nemen, en is niemand verplicht om naar 
hotmail.com te surfen. 

Mensen informeren over hotmail: volledig akkoord. Maar om 
openstandaarden daar nu bij te betrekken, is redelijk riskant en niet 
echt to the point.

groeten

Dieter


-- 
Sent by dieter running Linux 2.4.16 on an i686
10:56pm  up 9 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.12, 0.08
homepage: http://studwww.rug.ac.be/~dvuytvan/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020523/7fcd9d49/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list