[openstandaarden] Standaarden-vriendelijke output voor Word e.d.

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Wed May 29 13:31:47 CEST 2002


On 29 May 2002, Kris Luyten wrote:
> On Wed, 2002-05-29 at 13:22, Johan Vervloet wrote:
> > On Wed, 29 May 2002 12:23:58 +0200
> > Johan Vervloet <johan at gewestpallieter.be> wrote:
> > 
> > > > Misschien is er iemand in deze gemeenschap die een documentje wil
> > > > maken dat Word gebruikers uitlegt hoe ze PDF kunnen aanmaken, zelfs
> > > > met vrije software?
> > > 
> > > Ik wil wel eens een poging wagen.  Voor morgenvroeg hoor je nog iets
> > > van mij.
> > 
> > Bestaat er eigenlijk een `vrije' postscript printerdriver voor Windows ?
> > Want de adobe printer driver is dan wel gratis, maar volgens mij niet
> > vrij.
> 
> ghostscript (dacht ik toch)

Ik denk dat er een printerdriver bedoeld wordt die PostScript _genereert_.
Ghostscript _interpreteert_ PostScript.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list