[openstandaarden] Halloween VII

zZyXx zZyXx at pandora.be
Fri Nov 15 22:50:30 CET 2002


Een aantal zaken die ik haal uit 
http://opensource.org/halloween/halloween7.php
(hieronder staan ook eigen interpretaties)

Velen uit het doelpubliek van Microsoft
- voelen (veel) sympathie voor OSS.
- ervaren sommige pogingen van Microsoft om OSS in diskrediet te brengen 
negatief, dit werkt dus averechts
- zijn zeer gevoelig voor het TCO-aspect
- hebben nog weinig of geen concrete stappen richting OSS gezet

Diegenen die al wat meer praktijk-ervaring hebben met OSS staan er 
doorgaans nog positiever tegenover.

Wat Microsoft mogelijk concludeert:
- Ze dienen erover te waken niet te agressief over te komen tov de Open 
Source idee. Ze zullen wel firma's aanpakken via rechtzaken over 
patenten maar dit buiten het kader van Open Source trachten te houden.
- Ze dienen de TCO-kost voor de Microsoft-keuze te minimaliseren.
Ze zullen beogen dat beslissingsmakers voor Microsoft blijven kiezen 
omdat de mensen/werknemers dat kennen. "Geen kosten aan bijscholing als 
je voor Microsoft kiest, in grote tegenstelling tot de alternatieven" 
zal de boodschap zijn. Daarom zal Microsoft alles op alles zetten om 
*de* leverancier te worden/zijn/blijven van de kleuterscholen tot de 
universiteiten tot opleidingscentra tot openbare bibliotheken tot 
pc-leveranciers. Vandaar de spotprijzen die Microsoft hanteert voor 
scholen. Hoe zouden ze met andere TCO-factoren omgaan?
- Ze dienen te aanvaarden dat mensen willen dat er een alternatief is. 
Microsoft zal er naar streven dat dit alternatief binnen bepaalde 
grenzen blijft, of buiten bepaalde grenzen mogelijk door gebruik van 
patenten.
More information about the Openstandaarden mailing list