[openstandaarden] noorderbuur + GroenLinks + 2006 = open standaarden?

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Thu Nov 21 14:07:49 CET 2002


Stubbe Wim 789070042 wrote:
> Mattias Campe  (21/11/02  11:06):
[...]
> Niet goed onderstaande link gelezen prolly, volgende quote vond ik :
> 
> <quote>
> Maar naar uiteindelijk blijkt is het tamelijk gematigd en goed overwogen plan,
> namelijk dat 1) vanaf 2006 alleen nog maar software gebruikt mag worden die met
> open bestandsformaten werkt (niet per se open-source), en 2) dat daarbij
> vrije-source producten de voorkeur verdienen.
> </quote>
> 

Idd, 'k zal waarschijnlijk in mijn gehaastheid er volledig over gelezen 
hebben :(

Mattias
More information about the Openstandaarden mailing list