[openstandaarden] Vooruitgang statuten OSB ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Nov 23 14:55:10 CET 2002


Ieps,

Hoe zit het met de statuten van OSB? Zijn ze ingediend in VSCD? Hebben we een
soort van checklist waarnaartoe we moeten kijken ivm het vzw-zijn?

Mvg,
	Sven Vermeulen
	
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021123/1cc1dcfe/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list