[openstandaarden] voor persarchieven

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Nov 24 21:33:18 CET 2002


On Sun, Nov 24, 2002 at 05:56:17PM +0100, Kristoff Bonne wrote:
> On Sun, 24 Nov 2002, zZyXx wrote:
> >> Het onderliggende probleem is (terug net zoals bij muziek-rechten) dat er
> >> -vanuit de maatschappij- er blijkbaar veel minder plichten gekoppeld
> >> worden aan een monopolies in 'prive-bezit' (patenten, copieer-rechten,
> >> ...) dan aan monopolies in 'staats-bezit'.
> > Ik vind het wat gevaarlijk om patenten te vergelijken met copyright. Dat
> > gaat over verschillende zaken en je houdt die best uit elkaar. Het wordt
> > verwarrend als dat op een hoop gegooid wordt.
> 
> Zowel een patent als een copyright is een "monopolie" in prive-handen
> voor een het gebruik dat voorvloeit uit iets wat men 'uitvindt' (en dat
> kan zowel een 'technische' uitvinding zijn; als iets in de vorm van een
> 'kunst-werk').
> Ik zie fundamenteel gezien niet veel verschil tussen beide. Jij wel?

Er is een gelijkenis, maar dat wil nog niet zeggen dat ze geen
verschillen kennen.

Bij copyright is het bijvoorbeeld nog steeds toegestaan om de
copyrighted werken onder bepaalde voorwaarden te kopiëren zonder de
auteurswet te overtreden. Of -- veel belangrijker -- om iets te maken
dat het zelfde doet, op de zelfde manier, maar zonder te kijken naar de
originele code (of tekst, of whatever). Dat is toch wel iets anders;
wanneer iemand iets maakt, gebaseerd op een open standaard, maar de code
niet vrijgeeft en veel geld vraagt voor z'n applicatie, dan kan iemand
anders dezelfde applicatie opnieuw implementeren, en is er geen
probleem. Wanneer de eerste persoon echter een patent heeft op de
specifieke toepassing van die open standaard in z'n applicatie, dan kan
dat niet.

Dat maakt dat copyright en patent inderdaad fundamenteel verschillen. Ze
zomaar op dezelfde hoop gooien kan écht niet.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021124/d12eabb2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list