[openstandaarden] logo

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Nov 27 18:18:59 CET 2002


On Wed, Nov 27, 2002 at 05:38:33PM +0100, Jan Claeys wrote:
[... Logo voor OSB ...]
> Welke CDs? CD-DA? SACD? Key2Audio?

Onafhankelijk van het feit dat er meer geleuterd wordt over het logo dan over
werkelijke vooruitgang wat betreft teksten, dossiersysteemvoorstellen en
dergelijke meer (although I'm not free of guilt myself), mijn ingave voor
OSB's Logo (in de veronderstelling dat we een beest pakken):
		
Indien we de openheid van standaarden wensen weer te spiegelen in een dier
moet het een dier zijn dat iedereen kent. Geen exotische of zo, maar een
doodgewoon dier. 

Om het nut van open standaarden te kunnen weerspiegelen moet het beest een
_gekende_ meerwaarde bieden aan de natuur of de samenleving. Een konijntje is
dus uit den boze, hoe lief ook.

Om de vervuiling van de standaarden-wereld aan te kunnen duiden kan het
interessant zijn om een _gekende_ ziekte van het beest te hebben waarmee we
onze documenten grafisch kunnen uitbreiden.

En omdat het een logo moet zijn mag het niet ingewikkeld worden.

Een beest kan moeilijk een "open standaard" representeren, bijgevolg is
volgens mij het argument dat het "niet past bij open standaarden" nogal
vluchtig en niet echt relevant.

Wat dacht je van een koe? Iedereen kent het, het is de producer van de
undercover-koe (hint: melk) en de mkz-ziekte kent iedereen tegenwoordig ook
wel.

Of een schaap om dezelfde redenen + wol. Plus het heeft een nogal grappig
effect :-)

Mêêêhêêêhêêê ___________________
< Open Standaarden! >
 -------------------
 \
  \
    __
   UooU\.'@@@@@@`.
   \__/(@@@@@@@@@@)
      (@@@@@@@@)
      `YY~~~~YY'
      ||  ||

			(Courtesy of cowsay(1))

Mvg,
	Sven Vermeulen


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021127/a04b1f4f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list