[openstandaarden] Van grimberge

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Thu Nov 28 11:12:57 CET 2002


Jan Van Duppen is zowat de alternatieve Socialist is de sp.a met een grote
historische bagage die er perfect associatief door de geschiedenis kluwt.
Verstand van IT heeft hij echt niet. Maar dat moet je niet hebben voor de vrije
software filosofie. Hij heeft bovendien een dokters praktijk. 
Jan van Duppen en nog een parlementair met persverantwoordelijk gaan nu samen
met mij bekijken hoe we de pers over het onderwerp kunnen bespelen.

Onno

Ps. Het zou inderdaad geen slecht idee zijn om de groenen wat te helpen. Ze
houden zelfs workshops over... vrije bron, open software, open source, gratis
software... m.a.w ze hebben nogal spraak verwarring. Het zou heel wat helpen dat
de ene partij niet gaat beginnen over open source en de ander over vrije bron en
nog eentje over vrije software. This al moeilijk genoeg om uit te leggen wat
vrije software is.


Citeren Herman Bruyninckx <Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be>:

> On Wed, 27 Nov 2002, Onno Timmerman wrote:
> 
> > Na opvolging van het Groenlinks in Nederland heeft Jan Van Duppen met mij
> van
> > wal gestoken om een vraag te stellen in het Vlaams parlement.Dit tijdens
> de
> > plenaire van 27 november
> > 
> > Van Grimberge wist te vertellen dat de vlaamse overheid ook tegen 2006
> exclusief
> > gebruik wil maken van openstandaarden en waar het kan van vrije software.
> Hij
> > vindt dit een logisch gevolg. 
> > 
> > Dat betekent dat de vlaamse overheid het probleem erkend en er aan wil
> werken.
> > Dus daar hebben we weer een streepje bij in de strijd om het rond te
> krijgen.
> > 
> Dank je wel voor je inzet!
> 
> Herman
> 
> PS Waar moet ik Jan Van Duppen thuisbrengen ergens in het politieke
>    spectrum?
> 
> -- 
>   K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
> <http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
> 
> 


-- 
Onno Timmerman
Sp.a studiedienst (ICT)
tel 02 501.76.44
More information about the Openstandaarden mailing list