[openstandaarden] ISO: betalende en gepatenteerde standaarden...

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Nov 28 17:38:30 CET 2002


Gegroet,

On Wed, 27 Nov 2002, Sven Vermeulen wrote:
>> Trouwens; het zou misschien interessant zijn moest de 'open standaarden'
>> VZW zich iets gelijkaardig kunnen verkrijgen; waarbij leden van de VZW
>> goedkoper (of zelfs gratis) toegang kunnen verkrijgen tot ISO of ITU
>> specs. (Voor wie ze niet op een andere manier kan krijgen).
>> Misschien een idee als men spreekt over 'sponsering' vanuit de overheid
>> naar de VZW.

> De leden van OSB mogen dat niet krijgen, OSB zelf wel. In het eerste geval
> is dat een voordeel van de leden en mogen we mogelijk niet meer spreken
> van een vzw (daar er wel degelijk een soort "winst" gemaakt wordt door de
> leden), in het andere geval is het als organisatie zelf en dan mag het
> wel.
Wacht even. Het is toch net de bedoeling van een vzw om ter dienste van
haar leden. Waarvoor dient een vzw anders.
Indien een of andere sport-club een overeenkomst afsluit met een
gemeentebestuur voor het gebruik van gemeentelijke sport-infructuur; dan
is dat toch ook 'ten voordele van de leden'.


> Niettegenstaande zou de OSB dan een ferme som geld moeten hebben om die
> "rechten" te kunnen aanwerven.
Wel; ik gaf het vooral als idee voor 'subsidiering' door de overheid. Stel
dat er ooit een vraag komt vanuit de overheid van 'waarmee kunnen we
jullie helpen?'; dan kan een mogelijk antwoord zijn dat de overheid bij
het BIN aandringt op speciale tarieven voor OSI en ITU specs voor de vzw of
voor de leden.

Uiteindelijk. De bedoeling van het OSB is net het bevorderen van het
gebruik van open normen. Dan lijkt het mij logische dat DAT één van de
zaken is waar constructief helpen. (Rapportje schrijven over hoe de andere
mensen hun website slecht ontwerpen en hoe ze het beter zouden doen; is
één zaak. Maar ZELF ervoor zorgen dat -bv.- open standaarden gemakkelijker
beschikbaar zijn voor wie ze nodig heeft; lijkt mij een meer
'constructieve' actie).

(We kunnen bv. al beginnen met eens uit-te-zoeken hoe men die in de
universitaire wereld werken toegang kunnen krijgen tot die specs. Het zou
me niet verwonderen dat er ergens een 'link' is vanuit de uniefs of vanuit
het ministerie van wetenschappelijk onderzoek naar het BIN).

> 	Sven Vermeulen
Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list