[openstandaarden] voor persarchieven

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Nov 28 18:47:23 CET 2002


Gegroet,

On Tue, 26 Nov 2002, Herman Bruyninckx wrote:
>>> Natuurlijk! Een patent is een monopolie op een idee, een copyright is
>>> een monopolie op een implementatie. Er is een _enorm_ groot verschil:
>>> je kan hetzelfde idee miljoenen malen anders implementeren, en op elk
>>> van die implementaties een copyright hebben. Je kan een idee slechts 1
>>> keer patenteren, en daarmee alle implementaties monopoliseren.

>> Wacht even. Ben je hier niet enorm aan het veralgemen dat alle patenten
>> 'brede' patenten zijn.

> Neen: een patent is een monopolie op een idee. En dat idee kan "breed"
> of "smal" zijn. (Wat ook je definitie van deze termen weze :-)

OK. Maar dat wil daarom niet zeggen dat men gelijk welk "idee" kan
patenteren. Zo werkt het niet.

In de geneeskunde werkt men heel de tijd met patenten; en ik denk niet dat
men daar enorm problemen heeft daarmee.


>> Er is een patent op de mpeg audio-codecs; maar dat wil toch ook niet
>> zeggen dat iemand een patent heeft op het "idee" van een audio-codec.
> Wel, er zijn er toch hoor: de 36uren week in Frankrijk, het one-click
> ding van Amazon, het patent op het automatisch downloaden van security
> fixes, het opvangen van interrupts als je realtime willen doen onder
> een general purpose OS, etc.
De vraag is in hoelang dat deze patenten het echt gaan uithouden in een
gerechtszaak. Het feit dat iemand een patent op iets heeft kunnen
verkrijgen; wil daarom niet zeggen dat die die echt gaat kunnen
gebruiken). Het is soms wel leuk als 'afschrikkings-middel'; maar daarom
niet altijd bruikbaar.

Zoals Linus ooit zei "je moet je eigenlijk gewoon niets aantrekken van al
die patenten. Hoe meer je eraan denkt; hoe meer je de neiging hebt om
(bewust of onbewust) de ideeen ervan te gaan gebruiken.

Je programeert gewoon en ... als iemand denkt dat dat je hun patenten
gebroken hebt; dan moeten ze gewoon maar afkomen. Indien ze het echt
willen hardmaken; dan moeten ze maar een gerechtszaak beginnen. En dan
doe je de zaken op een andere manier.".


M.i. zijn patenten goed bruikbaar als 'afschrikkings-middel' tussen
firma's: "pas op. Want je gebruikt iets waar wij een patent op hebben. Je
gaat ons zoveel betalen of we slepen je voor de rechter voor zoveel
honderd-duizend euro".

Bij OS-development werkt dat niet; want er is niemand die het patent kan
en gaat betalen. Het ergste dat kan gebeuren is dat ze 'weet-ik-veel-wie'
voor de rechtbank slepen om te verhinderen dat hun 'techniek' in linux or
*BSD gebruikt wordt.
Maar echt werkt dat niet; want veel OSS heeft geen 'centrale
controle-organisatie'; en dan loopt de firma ook het risico dat hun patent
in-vraag getrokken wordt. En, als ze het echt 'hard' spelen; dan zal in de
gerechtszaak wel duidelijk worden waar het patent 'eindigd' en wordt er
gewoon "rond-geprogrammeert".>> Er bestaan enorm veel patenten op geneesmiddelen; maar er bestaat toch
>> geen patent op het 'idee' van (bv.) een bepaald soort geneesmiddel (ik
>> zeg maar; het idee van bepaalde ziektes zo of zo te bestrijden door
>> die of die mechanismes).
> En hopelijk blijft dat zo...

OK. Patenten is de geneesmiddelen-industrie is mischien een mooi
voorbeeld voor waar patenten WEL goed werken.
De reden m.i. is dat de 'onderzoeks-omgeving' daar nog goed uitkomt dat de
manier van werken die bestond toen de patent-wetgeving 'ontworpen' werd:
je heb een beperkt aantal bedrijven die -via eigen R&D afdelingen-
onderzoek doen naar nieuwe medicijnen. Tussen de concurerende bedrijven is
er geen 'communicatie'.Nu; de zaak "OSS vs. patenten" is m.i. te wijten aan het feit dat OSS NIET
meer voldoet aan dit systeem. OSS is gebasseerd op openheid; op open
communicatie tussen de wereldwijde gemeenschap; en daarvoor werd de
patent-wetgeving niet ontworpen. (Het bestond natuurlijk niet toen de
wetgeving opgesteld werd).

Nu, m.i. wil dat wel zeggen dat de patent-wetgeving (als instrument) zal
moeten aangepast worden aan de veranderende omstandigheden; maar dat wil
NIET zeggen dat het 'compleet achterhaald' is. "Open source" onderzoek is
uiteindelijk maar één van de methoden van R&D te doen. Er gebeurd nog
altijd veel meer R&D via de 'traditionele' methode dan via de 'open' weg.

Ik ga er compleet meer akkoord dat er een fundamenteel "probleem" is
tussen 'intellectueel eigendomsrecht' en 'open' ontwikkeling en dat het
patent-systeem -op één of andere manier gaat moeten aangepast worden-;
maar daarom wil dat niet zeggen dat men ENKEL nog 'open' ontwikkeling moet
toelaten en het patent-systeem compleet overboord gooien. Dat kan m.i. ook
niet de bedoeling zijn.


> Herman
Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list