[openstandaarden] ISO: betalende en gepatenteerde standaarden...

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Fri Nov 29 01:19:04 CET 2002


On Thu, Nov 28, 2002 at 05:38:30PM +0100, Kristoff Bonne wrote:
> Gegroet,
> On Wed, 27 Nov 2002, Sven Vermeulen wrote:
> >> Trouwens; het zou misschien interessant zijn moest de 'open standaarden'
> >> VZW zich iets gelijkaardig kunnen verkrijgen; waarbij leden van de VZW
> >> goedkoper (of zelfs gratis) toegang kunnen verkrijgen tot ISO of ITU
> >> specs. (Voor wie ze niet op een andere manier kan krijgen).
> >> Misschien een idee als men spreekt over 'sponsering' vanuit de overheid
> >> naar de VZW.
> 
> > De leden van OSB mogen dat niet krijgen, OSB zelf wel. In het eerste geval
> > is dat een voordeel van de leden en mogen we mogelijk niet meer spreken
> > van een vzw (daar er wel degelijk een soort "winst" gemaakt wordt door de
> > leden), in het andere geval is het als organisatie zelf en dan mag het
> > wel.
> Wacht even. Het is toch net de bedoeling van een vzw om ter dienste van
> haar leden. Waarvoor dient een vzw anders.

Voor heel wat, maar niet daarvoor. Als een VZW ten dienste staat van
haar leden, dan is het geen 'Vereniging Zonder Winstoogmerk' meer.

> Indien een of andere sport-club een overeenkomst afsluit met een
> gemeentebestuur voor het gebruik van gemeentelijke sport-infructuur; dan
> is dat toch ook 'ten voordele van de leden'.

Neen, dan is dat ten voordele van de sport. Als het ten voordele van de
leden zou zijn, dan zou de sportclub bijvoorbeeld ook kunnen betalen als
één van de leden daar het feest van zijn of haar plechtige communie
doet. Of zo.

Een VZW is een rechtsstructuur die juist gemaakt is om te *voorkomen*
dat mensen het geld van andere mensen in hun zakken gaan stoppen 'voor
het algemeen goed'. Dat wil zeggen dat dit soort dingen niet kan.

> > Niettegenstaande zou de OSB dan een ferme som geld moeten hebben om die
> > "rechten" te kunnen aanwerven.
> Wel; ik gaf het vooral als idee voor 'subsidiering' door de overheid. Stel
> dat er ooit een vraag komt vanuit de overheid van 'waarmee kunnen we
> jullie helpen?'; dan kan een mogelijk antwoord zijn dat de overheid bij
> het BIN aandringt op speciale tarieven voor OSI en ITU specs voor de vzw of
> voor de leden.

OK, maar dat is een *heel* ander verhaal...

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"More information about the Openstandaarden mailing list