[openstandaarden] voor persarchieven

tinnevds tinnevds at planetinternet.be
Fri Nov 29 10:09:18 CET 2002


patenten in de geneeskunde komen ten goede aan de farmaceutische bedrijven niet aan de bevolking.
er wordt vanuit ngo wereld een strijd gevoerd om onder patenten uit te komen die zitten op aidsremmers. want aids is geen fataliteit, het kan perfect gecontroleerd worden, en sterven aan aids, dat doe je tegenwoordig alleen in Afrika.
hoe kom je onder een patent uit? door aan te tonen "dat er een bijzondere toestand is die dat noodzaakt". kijk naar de aidsdoden in Afrika, de actieve bevolking die gedecimeerd wordt. 
pikant detail: ten tijde van anthrax toen de Amerikaanse overheid tonnen medicatie wou voorzien zaten ze ook in de maag gesplitst met gepatenteerd geneesmiddel. en wat hebben ze gedaan? toch wel die bijzondere toestand ingeroepen dat ze beroep kunnen doen op een generisch geneesmiddel.
Tinne
 
 
 

	-----Oorspronkelijk bericht----- 
	Van: Rik Boven [mailto:rboven at boven.net] 
	Verzonden: vr 29/11/2002 9:51 
	Aan: openstandaarden at openstandaarden.be 
	CC: 
	Onderwerp: Re: [openstandaarden] voor persarchieven
	
	

	> In de geneeskunde werkt men heel de tijd met patenten; en ik denk niet dat
	> men daar enorm problemen heeft daarmee.
	>
	> OK. Patenten is de geneesmiddelen-industrie is mischien een mooi
	> voorbeeld voor waar patenten WEL goed werken.
	
	Boe
	
	
	Hier ben ik het dus niet mee eens! De geneesmiddelenindustrie draait
	vierkant, net door de patenten. Kijk naar de AIDS-remmers voor landen in
	Afrika, die zijn daar broodnodig maar onbetaalbaar. En waarom zijn ze
	onbetaalbaar: omdat er patenten op zitten!
	
	Het maatschappelijk belang (AIDS) primeert hier op het economisch belang,
	en patenten houden dat tegen.
	
	Geneermiddelen 'genezen' mensen. Door patenten hierop toe te laten
	patenteer je dus het 'recht op genezen te worden', of in het ergste geval
	(zoals AIDS) het 'recht op leven'.
	
	Bedrijven die mijn recht op leven gepatenteerd hebben, ik vind dat
	allesbehalve een goede zaak! Het staat al lang vast dat patenten op
	geneesmiddelen slecht voor de gezondheidszorg in het algemeen zijn.
	
	Ik vermoed dat je bedoelde dat die patenten goed voor de bedrijven zijn,
	en dan heb je gelijk.
	
	Het argument van de industrie is dat geneesmiddelenonderzoek veel geld
	vraagt. Dat is juist, maar dat mag geen excuus zijn om de volksgezondheid
	te patenteren (wat ze momenteel wel doen). Daarenboven investeren ze dat
	geld dan ook alleen in winstgevende producten (anti-verouderingskuurtjes,
	viagra,...). Er is nooit geld gestoken in ontwikkeling van een
	anti-Nijlvirus-middel. De grtroffen landen (Egypte,...) brachten daarvoor
	niet genoeg op. Maar nu komt dat virus plots in New York voor en nu is de
	ontwikkeling gestart.
	
	Tsk, patenten en geneesmiddelen, het ergste wat de volksgezondheid ooit
	overkwam.
	
	
	Slodder
	
	Rik
	
	
	--
	
	 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
	 (             42             )
	
	

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 6190 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021129/8e820422/attachment-0002.bin


More information about the Openstandaarden mailing list