[openstandaarden] tweewekelijkse samenvatting

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Nov 30 19:44:34 CET 2002


On Sat, Nov 30, 2002 at 02:48:20PM +0100, Herman Bruyninckx wrote:
> Concreet betekent m.i. in volgorde van belangrijkheid:
[... Opstellen dossiers ...]
> Laat die dossiers tegelijkertijd voorbeelden zijn van hoe _wel_
> efficient aan ICT kan gedaan worden, op een leverancier-onafhankelijke
> wijze.

Laat ik snel vragen aan de mensen om over die dossiers op os-discussie te
discussieren en/of op os-teksten voorstellen in te dienen. Kwestie dat
openstandaarden@ niet weer overladen wordt...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021130/c12496aa/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list