[openstandaarden] pdf en moratorium

Rik Boven rboven at boven.net
Tue Oct 8 14:15:54 CEST 2002


> Waar ik me een beetje zorgen om maak is het volgende: OS.be tracht langs
> allerlei kanalen haar best te doen om het gebruik van gestandaardiseerde
> formaten bij websites van de openbare sector er door te krijgen. Dit is

[...knip...]

> overtuigen... "Dus we waren toch goed met onze Word-Doc's ?"...
> Terwijl als OS.be enerzijds het gebruik van PDF's promoot met bv daarnaast
> een .rtf of .txt waar visueel gehandicapten vorlopig wel mee gediend zijn?

Op de vorige vergadering is duidelijk gezegd dat OSB nooit concrete 
formaten mag aanraden!

De opmerking ivm implementatie/standaarden is volledig correct. Maar met 
open standaarden heb je de meeste garantie op een goede implementatie. En 
dat is de bestaansreden van OSB. PDF geeft je beter garanties dat er een 
braille-oplossing komt dan doc (op lange termijn).

Maar je hebt gelijk dat discussieren over pdf zinloos is. Alle discussies 
over OpenOffice, pdf, jpeg,... helpen OSB niet verder. Meer zelfs, ze zijn 
een (grote) rem op onze interne ontwikkeling. We verspillen veel (bijna 
alle) energie aan dergelijk discussies.

Als het aan mij ligt kondigen we nu, onmidellijk, een moratorium af op 
alle discussies over concrete formaten en concrete website-dossiers. We 
kunnen dat moratorium opheffen nadat de interne keuken van OSB in orde is. 
Dit omvat:
 - organisatiestructuur, taakverdeling;
 - doel/visie/missie-omschrijvingen;
 - prioriteiten;
 - ...


Mijn 2 cent,


Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )

More information about the Openstandaarden mailing list