[openstandaarden] Fwd: linux + open standaarden, aanspreekpunt Agalev

Wim Stubbe wim at alienservices.dyndns.org
Sun Oct 13 14:44:44 CEST 2002


Hallo allemaal.

Ik ben helaas niet klaar geraakt met de werkgroepen. Een klad is al klaar dus 
lang zal het niet meer duren.

Ondertussen heb ik ander nieuws. Op de bus voor de bomspotting aktie in Kleine 
Brogel ben ik een paar mensen tegen gekomen van AGALEV die de mogelijkheid 
van vrije software en open standaarden momenteel bestuderen. Ik heb hen 
gewezen op het initiatief (weliswaar nog maar in beginfase) van Open 
Standaarden. 

Zij zijn bereid rekening houden met onze mening. Een ideale kans om dus aan 
wat lobbywerk te doen. Dat houdt wel in dat de werkgroepen dus heel dringend 
opgestart moeten worden met een duidelijke taakomschrijving. Voor de linux 
kant stel ik voor dat de LUGS hier als aanspreekpunt kunnen dienen. In eerste 
instantie dacht ik aan de LUGWV omdat die redelijk aktief is en gevestigd is 
in Brugge (waar de initiatiefnemers van AGALEV ook wonen).

Om niet stil te vallen stel ik het volgende voor:

1 Uitwerken voorstel werkgroepen (bijna klaar) en zo vlug mogelijk de meest 
essentiele werkgroepen opstarten. De rest kan later opgestart worden 
naargelang behoefte en beschikbare mankrachten.

2 Bepalen gebruik dossiersysteem: Er is al een mogelijke manier van werken 
bestudeerd die bruikbaar is. Dit moet wel nog door het bestuur bekeken worden 
ter goedkeuring.

3 Als punt 1 en 2 klaar zijn dan stel ik voor zo vlug mogelijk werk te maken 
van wat onze strategie zal zijn om aan lobbywerk te kunnen doen. We hebben 2 
aanspreekpunten binnen de politieke partijen. Via Onno kunnen de SPA 
aanspreken, hetzij de parlementsleden rechtstreeks of onrechtstreeks via 
Onno. Joost Cammaerts is ons potentieel aanspreekpunt binnen AGALEV.

Uit voorgaande blijkt dat er wel degelijk voldoende kansen zijn voor OSB om 
naar buiten te treden. Alleen moeten we dan ook degelijk voorbereid zijn. Mag 
ik dan ook oproepen om het begonnen initiatief degelijk en _gestaag_ (bleh, 
klinkt ouderwets)  verder te werken aan de oprichting en werking van de VZW? 
Het lijkt er wat op dat nu enkele aktieven wat minder tijd hebben de rest een 
eerder afwachtende houding neemt. Vergeet niet, dit is een gezamenlijk 
project. Iedere bijdrage, hoe klein ook, helpt ons vooruit. 

In bijlage een email van Joost Cammaert naar aanleiding van ons gesprek in de 
bus. 

mvg,

Wim Stubbe


----------  Forwarded Message  ----------

Subject: linux + open standaarden
Date: Sunday 13 October 2002 11:15
From: Joost Cammaert <joost at cammaert.org>
To: wim.stubbe at belgacom.net

Dag Wim,

Jong Agalev zal de tekst van Herman Bruyninckx gebruiken als basis  (
http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/ictvisie.html ).
Daarnaast gebruiken we ook de site http://www.openstandaarden.be/ als bron.
Als je hierop opmerkingen hebt, mail ze gerust.

Op het congres van 19oktober zal er gediscusseerd worden over dit
onderwerp in een werkgroep.

Joost Cammaert

-------------------------------------------------------

-- 
met vriendelijke groet,

Wim Stubbe

VZW Open Standaarden			http://www.openstandaarden.be	
Linux User Group West-Vlaanderen		http://www.lugwv.beMore information about the Openstandaarden mailing list