[openstandaarden] Status ?

Wim Stubbe wim at alienservices.dyndns.org
Wed Sep 18 20:06:17 CEST 2002


On Wednesday 18 September 2002 01:30, Truyen Chris wrote:
> Hello,
> 
> ff een kleine navraag hoever het staat i.v.m. enkele dingen...
> 
> 	1) Hoever staat het met de VZW OpenStandaarden ?

Ik heb het momenteel veel te druk, cursussen en dus lange dagen, weinig slaap, 
... Gezien het algemeen karakter van deze vraag zal ik op onderstaande zaken 
antwoorden.

> 	2) Hoever staat het met de verdeling (en 'activatie') van de werkgroepen ?

Is momenteel één van de meest dringende zaken. Een aantal werkgroepen 
omschrijven en aktiveren. Ik zal er mij zo vlug mogelijk mee bezighouden - 
zodra ik wat tijd overheb tenzij iemand mij voor is ;-) 

> 	3) In welke mate is het de bedoeling dat de dossiers opgevolgd worden via
> 	    dossiers.openstandaarden.be ? Is dit reeds in gebruik ? of in test ?
> 	    Of in testgebruik ?

Momenteel in testgebruik. Er moet zo vlug mogelijk duidelijkheid komen _hoe_ 
er mee gewerkt kan worden.  Er is reeds een mogelijk scenario (op basis van 
ervaringen met de huidige 'test-'dossiers) dat nog moet voorgesteld worden. 
Dat waarschijnlijk op de volgende vergadering wel aan bod komen.

> 	4) Hoe actief is OS ? Op welke gebieden ? Wat wordt/werd er gerealiseerd ?

De mailing volgen helpt ;-) 


BTW, niet letten op eventuele verwarde taalconstructies, fouten, foute 
redeneringen..... Is te wijten aan vermoeiheid
-- 
met vriendelijke groet,

Wim Stubbe

VZW Open Standaarden			http://www.openstandaarden.be	
Linux User Group West-Vlaanderen		http://www.lugwv.beMore information about the Openstandaarden mailing list