[openstandaarden] Sun & Staroffice .

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Thu Sep 19 00:01:02 CEST 2002


On Wednesday 18 September 2002 23:35, Frank Van Damme wrote:
> Nee. OOo en SO zijn geforkt bij SO versie 5.2 . Toen gebruikte dat ding een
> binair formaat zoals MS office. OOo is op zeker moment beginnen alles in
> xml op te slaan omdat dat opener is of KAN zijn - zoals elke "free soft"
> office suite. Star office is dat om mij onbekende redenen ook beginnen doen
> maar later. Afaik gaat 't 'm om een ander formaat.

Grove vergissing, met dank aan Stefan: SO 6 is dus geen verderbrijsel van 5.2 
maar bestaat uit openoffice code met wat franjes. Maw: ook het fileformaat 
hebben ze overgenomen. 

Frank


-- 
Frank Van Damme
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
More information about the Openstandaarden mailing list