[openstandaarden] Sun & Staroffice .

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Fri Sep 20 12:06:32 CEST 2002


On Thu, Sep 19, 2002 at 09:00:44PM +0200, Jan Claeys wrote:
> At 2002-09-19 20:17, you wrote:
> >On Thu, Sep 19, 2002 at 03:22:06PM +0200, Jan Claeys wrote:
> >> En er bestaat ook geen gratis & vrij bruikbare SGML parser AFAIK?
> >
> >Pardon?
> >
> >Jade! (JAmes' Dsssl Engine)
> 
> Is dat een universele SGML parser?
> Ik dacht dat DSSSL een soort style language was à la XSL en dan lijkt
> het me dat Jade zoiets als een XSLT processor is?
> Vermoedelijk bevat het dus een (soort) SGML parser, maar ondersteunt die
> alle SGML en, wat belangrijker is, is die *eenvoudig* los bruikbaar?

Ik ben ook geen SGML-guru, en ken de details niet ;-)

Wel is het zo dat je met nsgmls (de parser van de Jade-suite)
alle SGML kunt parsen en valideren. HTML-code bijvoorbeeld, wat toch
duidelijk met DSSSL weinig of niets te maken heeft. In hoeverre die los
bruikbaar is weet ik niet, persoonlijk gebruik ik die alleen in
samenwerking met psgml-mode (wat trouwens een *heel* goed systeem is om
HTML/SGML te editen, wordt ook aangeraden door comp.text.sgml)

> >Da's de parser die je waarschijnlijk gebruikt als je met Docbook en/of
> >LinuxDoc SGML bezig bent. Niet dat die grafische UI-franjes heeft, maar
> >zeker met emacs en psgml-mode is dat een heel krachtige tool...
> 
> En dat wil je een argeloze PC-newbie met Windows in handen duwen?  :-)

Dàt heb ik niet gezegd. Je zocht naar een 'gratis & vrij bruikbare'
sgml-engine. Die heb je met Jade; gratis is hij zeker, en bruikbaar ook
mits je wat van SGML kent en de juiste manpages leest. Over so-called
'gebruiksvriendelijkheid' heb ik het niet gehad.

> *Ik* heb als Windows gebruiker misschien geen probleem met command-line
> tools, maar ik ben dan ook een zeer a-typische Windows-gebruiker.

heh.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020920/71fba126/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list