[openstandaarden] Openstandaarden voor dummy's

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon Sep 23 00:24:54 CEST 2002


On Sun, Sep 22, 2002 at 01:29:15PM +0200, wim deprez wrote:
> Volgens mij is het niet een goed idee om een ellenlange lijst van 
> bestandsformaten op te voeren. Gewoon meedelen dat het inderdaad een lange 
> lijst is - zonder ze daadwerkelijk te geven - lijkt me beter.

Helemaal niet. Mensen zijn door de regel niet geïnteresseerd in
ongefundeerde stellingen. Zo'n lijst is, als voorbeeld, zeer wel nuttig.
Natuurlijk moet je het ook weer niet overdrijven; zet een stuk of
vijf formaten onder elkaar (dat haal je makkelijk), en zeg erbij dat dat
slechts het 'topje van de ijsberg' is. Je punt is dan wel duidelijk.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020923/2df6e07c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list