[openstandaarden] swpat in de pers

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sun Aug 3 10:36:00 CEST 2003


Hallo,

In de trends van nu donderdag a.s. zal een artikel te vinden zijn over
swpat van 2/3 pagina.

Verder staan we nu ook op de frontpagina van www.indymedia.be (en
www.internet.be) en dat is redelijk goede reclame, te zien aan het
aantal Belgen dat de petitie tekende.

Mvg,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030803/f265d5f3/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list