[openstandaarden] Hosting OS.be

Sven Vermeulen sven.vermeulen at ugent.be
Tue Aug 5 13:08:05 CEST 2003


Hallo,

Op dit moment is de server die openstandaarden.be host (website en
mailinglists) alsook lugwv.be een desktopmodel die bij mh.be staat. mh.be
gaat echter al zijn servers verplaatsen naar een datacenter (om triviale
redenen) en daar is natuurlijk geen plaats voor een desktopmodel.

Wij zijn dus op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Aangezien we van
mh.be's gastvrijheid mogen blijven gebruik maken (er is plaats voor de server
voorzien) zoeken we een 1U model die we in het datacentrum kunnen plaatsen.

Voorstellen zijn altijd welkom, ook sponsering mag.

Andere voorstellen om dit op te lossen zijn ook welkom.

De deadline is redelijk vroeg, ergens in september :( 

Met excuses voor de late berichtgeving,

	Sven Vermeulen

-- 
    Save some animals, eat a vegetarian.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030805/cae4a3bd/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list