[openstandaarden] MozFront Blacklist: Lijst IE-only sites + reacties

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Aug 6 04:41:04 CEST 2003


Misschien een voorbeeld voor Openstandaarden.be?
http://www.xs4all.nl/~irmen/mozilla/blacklist.html


Wouter Vanden Hove
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030806/3dce07c2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list