[openstandaarden] Trends en softwarepatenten

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Thu Aug 7 13:10:29 CEST 2003


Op do 07-08-2003, om 11:33 schreef Mattias Campe:
>  Beeld je es in dat iemand het gebruik van tags zou 
> gepatenteerd hebben of het gebruik van namespaces...

Of stylesheets...


Wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030807/3ae6d1ff/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list