[openstandaarden] update persmap

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Aug 12 22:15:35 CEST 2003


Hallo,

eerder verschenen Trends-artikels i.v.m. softwarepatenten zijn nu te
lezen op softwarepatenten.tk. Het laatste artikel komt er wschl.
donderdag of zo op.

Wat de banner betreft: het zou wschl. meer kwaad dan goed kunnen doen
voor het specifieke doel van OpenStandaarden. Open standaarden zijn
een meer verdoken verzet tegen softwarepatenten en het is idd. dat we
daarvoor een positieve toon behouden.

Mvg,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030812/c913ad1b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list