[openstandaarden] kanaal Z en softwarepatenten

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Sun Aug 17 19:08:12 CEST 2003


On Sat, Aug 16, 2003 at 03:26:41PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> Op za 16-08-2003, om 14:19 schreef Peter Vandenabeele:
> [...]
> > - kleine start-ups is het [voordeel] een dubbeltje op zijn kant. Op het eerste
> >  zicht lijkt het voordelig om key technologie af te schermen, maar
> >  het kan ook heel hinderlijk worden later in het business proces
> >  (maar met de huidige wetgeving staan die start-ups zwakker zonder
> >  eigen patenten dan met, want zonder patenten hebben ze alleen de
> >  nadelen van het systeem, zonder de eventuele voordelen van eigen
> >  patenten te plukken, dus ze worden verplicht mee te lopen in de
> >  tredmolen).
> 
> Tja, maar de vraag is of je met patenten dan wél voordelen hebt.
>
> Het is *onmogelijk* om heden ten dage software te schrijven *zonder* een
> inbreuk te maken op het één of ander patent. Als je daarbij onthoudt dat
> patenten vooral door grote bedrijven binnengehaald worden (bedrijven met
> het soort van resources dat hen in staat stelt om advocaten tewerk te
> stellen), dan is de kans enorm groot dat het het patent dat overtreden
> werd van zo'n groot bedrijf is.
> 
> De 'bescherming' die zo'n patent hen gaat bieden is dan vrij nutteloos
> t.o.v. een groot bedrijf, omdat zo'n groot bedrijf zich eronderuit kan
> werken door cross-licensing.
> 
> Het enige wat er dan nog overschiet is een ander klein bedrijf. Maar
> vermits een klein bedrijf meestal gemakkelijk kan overleven zonder
> 'total world domination' is dat niet echt ee probleem. En wanneer het
> dat wel zou zijn: ik kan me niet indenken dat een patent overtreden
> wordt door slechts één start-up. Net zo min kan ik me indenken dat een
> klein bedrijf met een paar patenten het zich kan permitteren om
> rechtszaken te gaan aanspannen tegen *alle* patent-inbreuken.
> 
> Een patent is IMO pas interessant te noemen als je in een situatie zit
> waarbij het ontwikkelen van een nieuwe technologie een volledig
> ingericht laboratorium, en een paar (tientallen?) manjaar werk vereist.
> In de software-business is dat niet het geval; het ontwikkelen van een
> nieuwe technologie hoeft niet noodzakelijk veel meer tijd te kosten dan
> het 'from scratch' herimplementeren van een product dat door een
> concurrent geschreven werd.
> 
> Waar ik wél mee akkoord ga is dat *als* software-patenten in de
> rechtbank afdwingbaar zijn, dat het dan voor een klein bedrijf
> noodzakelijk is om tenminste een paar patenten te bezitten. Op dit
> ogenblik is dat nog niet het geval; en voorzover ik kan zien is het niet
> zo dat een patentsysteem in het voordeel zou spelen van een klein
> bedrijf.

Wouter,

Ik ga grotendeels akkoord. 

Het enige statement dat overeind blijft (en in lijn met wat ik heb gezegd en 
jij schrijft), is dat _als_ SW-patenten bestaan, je als klein bedrijf er 
soms baat bij kunt hebben om in de initiele fase die patenten aan te vragen 
(als minst slechte oplossing), maar je er bij verdere groei toch wel problemen 
mee krijgt. 

Ik twijfel eraan dat het bestaan zelf van patenteerbaarheid van SW een 
duidelijk aantoonbaar voordeel is voor kleine bedrijven. Voor sommige
KMO's misschien wel op een bepaald moment, maar globaal genomen heeft 
het IMO veel meer nadelen (voor die KMO's, maar ook vooral voor individuen
en de maatschappij) dan voordelen en moet daarom niet als een wet
aangenomen worden. 

Een wet moet de globale efficientie verbeteren, met expliciet respect 
voor individuele rechten, en dat wordt hier IMO duidelijk geschonden, 
zowel de globale efficientie (van het SW ontwikkelmodel) als de individuele 
rechten (van personen om Vrije SW te schrijven, publiceren en gebruiken), 
terwijl ik me wel individuele gevallen kan inbeelden (IBM en M$ bijv. en 
bepaalde KMO's met zwaardere financiering op een bepaald moment in hun 
bestaan) waar SW patenten in hun individueel voordeel kunnen spelen. 

En dat was ook die eerste vraag in het interview "kan een SW patent voor 
een KMO voordelig zijn ?" en mijn antwoord in de stijl van "ja, in 
bepaalde gevallen kan het een tijdelijke bescherming bieden die dan in 
hun voordeel is, maar op een later punt raken ze toch in de problemen." 
en "voor de ontwikkeling van Vrije SW als democratisch recht is het 
rampzalig.". De journalist vraagt me niet naar mijn "mening" maar 
naar feiten waar ik hoop correct op te antwoorden op basis van de
voorbeelden die ik zie in de start-up/venture capital community in 
Leuven, maar ook in de Free SW community. Ik denk dat de 3 antwoorden 
die ik gaf "an sich" correct waren, zonder dat ze toelaten om het 
globale beeld te schetsen, want dat was al door Prof. Soete gebeurd. 

Maar, om nu even door te drijven in mijn opinie: uiteindelijk komt er 
iemand die een stuk _zelf geschreven_ code (software in de vorm van 
vlakke tekst als bron code) wil publiceren op zijn web-site en daartoe 
tegengehouden is door een of ander SW patent voor het "hof van de 
rechten van de mens" die moet oordelen als het recht op publicatie 
van een volledig _zelf geschreven_ tekst/code nu verboden kan worden of 
niet op basis van patentwetgeving ?

Dat is 1 element dat voor mij nog altijd niet duidelijk is in het debat 
over SW patenten: ik dacht dat patenten alleen het "gebruik, productie,
commercialisatie, invoer, uitvoer, ..." afdekken, terwijl de _publicatie_ 
van de methode zelf toch juist het doel was van een patent. Dus hoe zou 
een patent claim nu _publicatie_ van een stuk SW kunnen tegenhouden ?

Peter

> [...]
> 
> -- 
> Wouter Verhelst
> Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
> Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
> "An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
> full one, but there are plenty of dead experts." 
>  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
> -- 
.--------------------------------------------------------.
|    Mind: Embedded Linux and eCos Development    |
|--------------------------------------------------------|
| Peter Vandenabeele, CEO     email: peter at mind.be |
| Mind ( http://mind.be )     tel: +32-16-30.96.66 |
| Vaartkom 11           fax: +32-16-30.96.44 |
| B-3000 Leuven, Belgium      gsm: +32-478-27.40.69 |
'--------------------------------------------------------'More information about the Openstandaarden mailing list