[openstandaarden] kanaal Z en softwarepatenten

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Tue Aug 19 11:06:26 CEST 2003


Op di 19-08-2003, om 01:38 schreef Wouter Vanden Hove:
> > Heh. Goeie vraag; da's dan ook één van de redenen waarom swpats gewoon
> > een slecht idee zijn. Dat, en het feit dat je de code van een
> > softwarepakket niet moet zien om het product te kunnen namaken.
> > 
> > Meer nog; je *mag* het niet zien, anders wordt het *heel* moeilijk om te
> > bewijzen dat je de code niet gewoon gekopieerd hebt.
> 
> De bewijslast ligt wel aan de andere kant, nietwaar? Het is niet jij die
> moet bewijzen dat je *niet* gekopieerd hebt. Zó erg is het gelukkig ook
> nog niet :)

Uiteraard. Maar een mens is slechts een mens; als je een algoritme ziet,
en achteraf iets moet doen wat door dat algoritme zou opgelost moeten
worden, is het enorm moeilijk om op een andere manier te komen om dat
probleem op te lossen; onbewust ga je in zo'n geval het algoritme dat je
in de publicatie van dat patent gezien hebt, gebruiken.

Wanneer je dat risico niet neemt, zal je bij het oplossen van een
gelijkaardig probleem op je eigen creativiteit moeten terugvallen. Dat
zal wat langer duren dan wanneer je de oplossing maar moet
overschrijven, maar het is dan ook geen 'kopiëren' meer. En als iemand
het bewijs gegeven heeft dat jouw algoritme wel verdacht sterk lijkt op
wat er door hun gepubliceerde (en gecopyrighte) code gedaan wordt, dan
ligt de bewijslast terug bij jou.

Soit. Dat zijn allemaal slechts hypothetische details; laat ons er niet
te ver op ingaan :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030819/dbbd2189/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list