[openstandaarden] Brussels demonstration announce: do not hesitate to forward

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 12:18:23 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 12:11:18PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Op donderdag 21 augustus 2003 11:42, schreef Dieter Van Uytvanck:
> 
> > Wil Openstandaarden met deze actie geassocieerd worden? Anders zou ik
> > het gewoon als FFII-bericht versturen.
> 
> Da's misschien best, maar kunnen wij dat doen in naam van FFII?  Wie zetten we 
> er dan op als contactpersoon?  Misschien eerst eens contact opnemen met FFII 
> voor we dat doen.

Voor FFII staan er al 2 contactpersonen bij. Ik zal
Softwarepatenten.tk en Openstandaarden.be er ook bij zetten. Wie wil
officiële woordvoerder van openstandaarden zijn (tel, email)?

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/cc99cc53/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list