Re(2): Re(2): [openstandaarden] Brussels demons tration announce: do nothesitate to forward

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Aug 21 12:45:27 CEST 2003


Op do 21-08-2003, om 13:39 schreef Stubbe Wim 789070042:
> Tijl Vercaemer  (21/08/03  11:28):
> >Op donderdag 21 augustus 2003 12:25, schreef Dieter Van Uytvanck:
> >> Een compromis: er gaan stemmen op om JURI 20 te laten vallen. In dat
> >> amendement staat dat het implementeren van communicatiestandaarden
> >> geen inbreuk op patenten betekent. Vanuit open standaarden zouden we
> >> een apart persbericht kunnen versturen voor het behoud vann dat artikel.
> >
> >Dat lijkt me een goede zaak: hoe meer verschillende mededelingen van 
> >verschillende organisaties over software patenten hoe beter trouwens.
JA!
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/bb9b675f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list