[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Thu Aug 21 12:52:08 CEST 2003


*Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien*

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als 
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatie standaarden om 
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende 
software pakketten.

Om over een open standaard te kunnen spreken, moet iedereen de mogelijkheid 
hebben om zijn software compatibel te maken met dit formaat of protocol.  
Indien dit niet het geval is wordt de uitwisseling tussen verschillende 
platformen bemoeilijkt en ontstaat er monopolie vorming.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement dat 
het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op communicatiestandaarden.  
Hierdoor zou een software producent kunnen verhinderen dat andere software 
compatibel wordt met de zijne.

OpenStandaarden.be roept de leden van het Europees parlement dan ook op de 
vrije markt veilig te stellen en het amendement "JURI 20" te behouden dat 
stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden
geen inbreuk op patenten betekent.

Namens OpenStandaarden.be,
/WIENS NAAM? WIM?/

*Contact*

OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge

/Telefoon??/

info at OpenStandaarden.be

*Over OpenStandaarden.be*

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle 
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een 
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen 
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook 
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers, 
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie 
van deze doelstellingen.

-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc

OP 1 SEPTEMBER VALT DE BESLISSING:
STOP SOFTWARE PATENTEN VOOR HET TE LAAT IS!
http://www.softwarepatenten.tk/
More information about the Openstandaarden mailing list