[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 13:06:39 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 12:52:08PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> 
> *Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien*
> 
> Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als 
> gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatie standaarden om 
> probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende 
> software pakketten.
> 
> Om over een open standaard te kunnen spreken, moet iedereen de mogelijkheid 
> hebben om zijn software compatibel te maken met dit formaat of protocol.  
> Indien dit niet het geval is wordt de uitwisseling tussen verschillende 
> platformen bemoeilijkt en ontstaat er monopolie vorming.
> 
> Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement dat 
> het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op communicatiestandaarden.  
> Hierdoor zou een software producent kunnen verhinderen dat andere software 
> compatibel wordt met de zijne.
> 
> OpenStandaarden.be roept de leden van het Europees parlement dan ook op de 
> vrije markt veilig te stellen en het amendement "JURI 20" te behouden dat 
> stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden
> geen inbreuk op patenten betekent.

Het bewuste artikel:

Amendement 20 
Artikel 6 bis (nieuw)
De lidstaten zorgen ervoor dat gebruik van een geoctrooieerde techniek
met als enig doel de omzetting van de conventies die in twee
verschillende computersystemen of netwerken worden gebruikt om
communicatie en gegevensuitwisseling tussen beide mogelijk te maken,
niet wordt beschouwd als een inbreuk op het octrooi.

Dus Amendement 20 van de Juridische Commissie

Ziet er verder wel ok uit.

Dieter


-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/04685cf3/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list