[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 14:27:26 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 02:17:16PM +0200, Peter Vandenabeele wrote:
> Ik weet niet welke jullie lijst is van perscontacten.
> 
> De 3 contacten die ik heb en toch wel betrokken zijn in het debat zijn:
> 
> - Bruno Leijnse van Trends (kennen jullie waarschijnlijk al)

zit erbij

> - Dominique Deckmin (maar die had je al natuurlijk, zie de open brief)

zit er ook bij

> - Joris Vandepoorten (de journalist die me vorige week op Kanaal Z had
>   geinterviewed).

Heb je daar een email-adres van? Voorlopig heb ik alleen info at
kanzaal .be

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/498c0025/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list