Re(2): [openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Aug 21 14:33:02 CEST 2003


Op do 21-08-2003, om 14:28 schreef Stubbe Wim 789070042:
> Mark Van den Borre  (21/08/03  12:07):
> 
> <knip>
> 
> >P.S. Ik heb een week als individueel, onbezoldigd vrijwilliger voor FFII
> >gewerkt. Ben ik door die rol nu niet minder geschikt als
> >openstandaarden.be-woordvoerder? Anders had ik me al lang als vrijwillig
> >OS.be-woordvoerder gemeld...

> Met zo'n statement denk ik niet dat je schrik moet hebben om als anti-windows, al dan niet terecht ;-), gecatalogeerd te kunnen worden.
Ik ben helemaal niet anti-windows hoor, als dat is wat je suggereert. Ik
gebruik een ander besturingssysteem om ethische redenen. Dat is mijn
persoonlijke keuze, en die is louter positief gemotiveerd.


Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/5abdbdc8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list