[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 14:50:46 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 02:36:45PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> 
> Dit is nog maar eens de tekst.
> 
> Is het OK dat Wim er op staat als contactpersoon, of maken we er Mark van?
> 
> Zetten we er een telefoonnummer op?  Van Mark of Wim?

Telefoon _moet_ er opstaan, absoluut noodzakelijk voor persbericht.

> Wie verstuurd het?  Dieter heeft blijkbaar de lijst, maar hij heeft net die 
> andere mededeling verstuurd, en we willen denk ik niet de indruk wekken dat 
> die van dezelfde vereniging afkomstig is.  Kunnen we dat versturen via 
> info at openstandaarden.be?  Dat zou mooi zijn. (Iedereen kan dat doen, het 
> afzender adres van je mail client instellen is zo moeilijk niet)

Ik wil de adreslijst gerust doorsturen naar de verantwoordelijke. Maar
ik zou nog efkes wachten, anders gaat het opvallen. Morgenvroeg of zo
bijv.

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/b6a21554/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list