[openstandaarden] [persbericht] 27 augustus: demonstratie tegen softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 15:39:25 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 03:38:52PM +0200, Peter Vandenabeele wrote:
> On Thu, Aug 21, 2003 at 03:23:49PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > PERSBERICHT -- gelieve verder te verspreiden
> 
> Er moet 1 iemand zijn die dit naar de lijst met journalisten stuurt. Daarbuiten 
> niet teveel chaos creeren door het meerder malen naar dezelfde persoon te sturen.

Het _is_ verstuurd nu.

Dieter


-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/e5330fcf/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list