[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Aug 21 18:46:10 CEST 2003


Op do 21-08-2003, om 12:52 schreef Tijl Vercaemer:
> OpenStandaarden.be roept de leden van het Europees parlement dan ook op de 
> vrije markt veilig te stellen en het amendement "JURI 20" te behouden dat 
> stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden
> geen inbreuk op patenten betekent.

Hm. Ik denk dat de formulering hier problematisch is; zonder
softwarepatenten is dat amendement vrij zinloos. Het moet uit de tekst
duidelijk zijn dat we "geen patenten" prefereren boven "patenten, maar
geen op standaarden". Of is dat niet zo?

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
More information about the Openstandaarden mailing list