[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Thu Aug 21 22:10:49 CEST 2003


Toevoeging: 
* 2 voorbeelden
* standaarden voor user-interface
* we zijn bij voorkeur tegen standaarden, maar indien het voorstel er doorkomt 
willen we amendent 20 er bij.

Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien


Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als 
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om 
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende 
software pakketten.


Om over een open standaard te kunnen spreken, moet iedereen de mogelijkheid 
hebben om zijn software compatibel te maken met dit formaat of protocol. 
Indien dit niet het geval is wordt de uitwisseling tussen verschillende 
platformen bemoeilijkt en ontstaat er monopolievorming.


Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig 
voorbeeld. 
Stel je hebt een bout te kort om iets ineen te steken, zoals een IKEA kast. Je 
merkt dat er een bout te weinig bij geleverd is, of je bent er één verloren. 
Je kan naar gelijk welke doe-het-zelf zaak gaan en een bout kopen die past. 
Dit is mogelijk omdat de vorm en grootte van bouten gestandaardiseerd is. Je 
moet wel even zoeken tussen de collectie om de gepaste bout te vinden. Maar 
uiteindelijk, na wat zoeken, heb je de bout die je nodig hebt. Nu weet 
iedereen die zo'n winkel bezocht heeft dat er heel wat soorten bouten 
bestaan. Maar als bouten niet aan standaardgroottes -en vormen zouden voldoen 
zouden de rekken minstens zo'n 10 maal meer keuze aanbieden. Om dan nog de 
gepaste bout te vinden wordt dat zoeken naar een naald in een hooiberg.

 Een tweede voorbeeld is televisie. Nu ga je naar de winkel waar je een 
tv-toestel koopt, komt thuis, sluit het aan en het toestel werkt. Dit is 
mogelijk omdat het televisiesignaal gestandaardiseerd is. Zou dit niet zo 
zijn, dan zou je eerst moeten controleren welk signaal je kabelmaatschappij 
uitzendt. Daarna moet je een gepast toestel kopen voor dat signaal. Maar 
naast de TV die je wil kopen staat nu toch wel een prachtig toestel dat je 
meer bevalt. Helaas, het werkt met een ander signaal en je moet tevreden zijn 
met het eerste toestel. Dit zijn zaken die we als evident beschouwen maar ze 
zijn ze dat niet. Ze zijn het resultaat van goed gebruik van standaarden.

Standaarden gaan zelfs over veel minder evidente zaken dan het puur 
uitwisselen van gegevens. Ook het uitzicht van een user-interface (onder 
windows: het bureaublad) van je computer kan gestandaardiseerd worden. Ook op 
dit gebied kan men hier veel voordeel uit halen. Momenteel is hiervoor nog 
geen standaard beschreven, maar er zijn reeds initiatieven. Software-patenten 
vormen hier een ernstige bedreiging voor.


Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement dat 
het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op 
communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen 
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne.


Openstandaarden.be is om bovenstaande redenen tegenstandard van 
software-octrooien, maar als het voorstel toch aangenomen wordt roepen wij de 
leden van het Europees parlement dan ook op het amendement 20 van de 
juridische commissie op dit voorstel te steunen. Dit amendement stelt dat het 
implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien betekent.


Namens OpenStandaarden.be,
 Wim Stubbe


Contact


http://OpenStandaarden.be


OpenStandaarden.be
 p.a. Wim Stubbe
 Sint-Baafsstraat 19
 8200 Brugge


info at OpenStandaarden.be


TELEFOON?


Over OpenStandaarden.be


OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle 
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een 
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen 
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook 
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers, 
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie 
van deze doelstellingen.
-- 
http://www.openstandaarden.be

Aug 27 Demonstrations against EU Software Patent Plans: 
http://swpat.ffii.org/lisri/03/demo0819/index.nl.html
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/f08597a1/pers-0002.html


More information about the Openstandaarden mailing list