Re(2): [openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Fri Aug 22 13:17:00 CEST 2003


Tijl Vercaemer (22/08/03 7:48):
>Op vrijdag 22 augustus 2003 01:04, schreef Mattias Campe:
>>
>> > Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig
>> > voorbeeld.
>>
>> Hier heb ik de volgorde van de 2 voorbeelden omgedraaid en de tekst
>> lichtjes gewijzigd, omdat ik een tv net iets trivialer vind.
>>
>> Neem bv een televisie, je gaat naar de winkel waar je een tv-toestel
>> koopt, je maakt je keuze, je komt thuis, sluit het aan en het toestel
>> werkt. De vorige methode is kort en bondig in 1 zin beschreven, gewoon
>> omdat het zo eenvoudig is. Het televisiesignaal is namelijk openlijk
>> gestandaardiseerd. Merk ook op dat in die zin geen merknaam gebruikt is,
>> noch van tv, noch van winkel. Mocht het tv-signaal echter niet
>> gestandaardiseerd zijn, dan doet zich volgende situatie voor.
>> Ten eerste zou je moeten controleren welk signaal je kabelmaatschappij
>> uitzendt (als telefoon, e-mail of enig ander communicatiemiddel niet
>> gestandaardiseerd zou zijn, kom je van de regen in de drop). Daarna moet
>> je een winkel vinden die tv's verkoopt die dat signaal ondersteunen.
>> Vervolgens moet je nog een tv vinden die je bevalt. Misschien bevalt tv
>> X je wel, maar als X jouw signaal niet ondersteunt is het weggegooid geld.
>> Je merkt vlug genoeg dat er heel wat problemen rijzen. De eerste, de
>> gangbare methode beschouwen we als evident, maar zonder een goed gebruik
>> van (open) standaarden is dit echter verre van evident.
>
>Is dit niet wat te lang en ingewikkeld uitgelegd? Trouwens, je toont wel aan 
>dat standaarden belangrijk zijn, maar je hebt het niet over patenten. Heeft 
>de uitvinder van de TV een tijd een patent op deze uitvinding gehad? Zo-ja, 
>vermijden we dit voorbeeld best. Het persbericht gaat over patenten, en de 
>voorbeelden moeten zich daar op toespitsen.

redelijk lang en ingewikkeld, ja. Een Open standaard is per definitie 
patentvrij. Maar voor de duidelijkheid kunnen we het ook hebben over patentvrije
standaarden. Misschien beter de vb. weglaten, en het onderstaan behouden? Als iemand 
betere voorbeelden kent, stuur maar op ;-).


>>
>> > Stel je hebt een bout te kort om iets ineen te steken, zoals een IKEA
>> > kast. Je merkt dat er een bout te weinig bij geleverd is, of je bent er
>> > één verloren. Je kan naar gelijk welke doe-het-zelf zaak gaan en een bout
>> > kopen die past. Dit is mogelijk omdat de vorm en grootte van bouten
>> > gestandaardiseerd is. Je moet wel even zoeken tussen de collectie om de
>> > gepaste bout te vinden. Maar uiteindelijk, na wat zoeken, heb je de bout
>> > die je nodig hebt. Nu weet iedereen die zo'n winkel bezocht heeft dat er
>> > heel wat soorten bouten bestaan. Maar als bouten niet aan
>> > standaardgroottes -en vormen zouden voldoen zouden de rekken minstens
>> > zo'n 10 maal meer keuze aanbieden. Om dan nog de gepaste bout te vinden
>> > wordt dat zoeken naar een naald in een hooiberg.
>
>Ook een voorbeeld over standaardisatie, maar het heeft niets met patenten te 
>maken.

We kunnen het in dit voorbeel hebben over patentvrije standaarden. Anders heeft 
het toch geen zin om te spreken over een Open Standaard.

>
>Ik zie ook niet meteen een niet-ICT voorbeeld ivm patenten, te meer omdat 
>OpenStandaarden.be zich niet in het algemeen tegen alle soorten patenten wil 
>uitspreken. (Een patent op TV is niet hetzelfde als een patent op een 
>progress-bar!) Misschien houden we ons dus beter aan het uitleggen dat je 
>met patenten verhinderd om gegevens uit te wisselen tussen software van 
>bedrijf X en software van bedrijf Y

k

>(Zouden we .gif of .jpg kunnen gebruiken als voorbeelden???)

Dit zijn idd. goeie voorbeelden.

>> > Standaarden gaan zelfs over veel minder evidente zaken dan het puur
>> > uitwisselen van gegevens. Ook het uitzicht van een user-interface (onder
>> > windows: het bureaublad) van je computer kan gestandaardiseerd worden.
>> > Ook op dit gebied kan men hier veel voordeel uit halen. Momenteel is
>> > hiervoor nog geen standaard beschreven, maar er zijn reeds initiatieven.
>> > Software-patenten vormen hier een ernstige bedreiging voor.
>
>Wat je schrijft is juist, maar dit lijkt me uit het oogpunt van een journalist 
>wat vergezocht. Ik zou het niet in de persmededeling zetten. (we moeten er 
>trouwens op letten dat die persmededeling niet te lang wordt, zeker als we 
>willen dat ie gelezen wordt.)

Ok, we laten dit weg. Ik had het er vooral ingezet om te zien wat de reactie er op zou zijn.

>
>> > Openstandaarden.be is om bovenstaande redenen tegenstander van
>> > software-octrooien, maar als het voorstel toch aangenomen wordt roepen
>> > wij de leden van het Europees parlement dan ook op het amendement 20 van
>> > de juridische commissie op dit voorstel te steunen. Dit amendement stelt
>> > dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op
>> > octrooien betekent.
>Lijkt me wat raar geformuleerd. Ik doe ook een poging:
>
>OpenStandaarden.be is niet gelukkig met dit voorstel om software octrooien te 
>legaliseren. Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software 
>platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, 
>roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op het amendement 20 
>van de juridische commissie op dit voorstel te steunen. Dit amendement stelt 
>dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien 
>betekent.

Deze alinea is blijkbaar de moeilijkste om te formuleren. Maar ze wordt er stilaan
beter op. 

>
>(hoewel ook hier misschien ook niet duidelijk is dat we echt wel tegen 
>software patenten zijn, maar de eigenlijke boodschap: geen patenten op 
>standaarden komt er wel goed uit)
>
>De linkerzijde is eigenlijk al overtuigd, daarom wil ik graag het stukje over 
>de vrije concurrentie er in, om de liberalen wat te pushen.

Inderdaad.

Wim Stubbe
More information about the Openstandaarden mailing list