[openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Fri Aug 22 16:20:00 CEST 2003


* IKEA kast wordt vervangen door 'kast in zelfbouwpakket'.
* laatste alinea aangepast aan opmerkingen van Ward.

Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als 
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om 
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende 
software pakketten.

Om over een open standaard te kunnen spreken, moet iedereen de mogelijkheid 
hebben om zijn software compatibel te maken met dit formaat of protocol.  
Indien dit niet het geval is wordt de uitwisseling tussen verschillende 
platformen bemoeilijkt en ontstaat er monopolievorming.

Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig
voorbeeld.
Stel je hebt een bout te kort om iets ineen te steken, zoals een kast in 

zelfbouwpakket.
Je merkt dat er een bout te weinig bij geleverd is, of je bent er één
verloren. Je kan naar gelijk welke doe-het-zelf zaak gaan een bout kopen
die past. Dit is mogelijk omdat de vorm en grootte van bouten
gestandaardiseerd is. Je moet wel even zoeken tussen de collectie om de
gepaste bout te vinden. Maar uiteindelijk, na wat zoeken, heb je de bout die
je nodig hebt. Nu weet iedereen die zo'n winkel bezocht heeft dat er heel wat
soorten bouten bestaan. 
Als bouten niet aan standaardgroottes -en vormen zouden voldoen zouden de 
rekken minstens zo'n 10 maal meer keuze aanbieden. Om dan nog de gepaste 
bout te vinden wordt dat zoeken naar een naald in een hooiberg. 
Patenten vormen een hindernis voor het implementeren van een open standaard en 
maken dit in sommige gevallen zelfs onmogelijk.

Dit zijn zaken die we als evident beschouwen maar ze zijn ze dat niet. Ze zijn
het resultaat van goed gebruik van standaarden.

Natuurlijk, triviale ideën zal niemand toelaten om te patenteren, omdat 
ze duidelijk een bedreiging zijn voor de gemeenschap. Maar wat als dat 
triviale idee heel omslachtig omschreven is? De gave zit hem immers niet 
altijd in het *bedenken* van iets, maar wel in het *formuleren* van 
iets. En wat een gave is voor die persoon of dat bedrijf, wordt al vlug 
een vloek voor de gemeenschap. Als je [link nr een omslachtige 
beschrijving van het wiel, was een artikel in het Engels dacht ik, 
eerlijk gezegd zelf nooit gelezen :(] zou toelaten om te patenteren, dan 
heb je zonet het wiel gepatenteerd.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op 
communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen 
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne.

OpenStandaarden.be is niet gelukkig met dit voorstel om software octrooien te 
legaliseren.  Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software 
platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, 
roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet 
goed te keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het 

cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt. 

Dit amendement stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen 

inbreuk op octrooien kan betekenen.

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe


Contact

http://OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge</p>

info at OpenStandaarden.be

+32 50 670605

Over OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle 
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een 
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen 
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook 
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers, 
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie 
van deze doelstellingen.
More information about the Openstandaarden mailing list