Re(2): [openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Fri Aug 22 20:51:00 CEST 2003


Op vr 22-08-2003, om 20:21 schreef Wim Stubbe:

> bout (duidelijk, geen patent toegekend maar niet ivm software)
Ben je daar zeker van?
Patenten zijn "maar" 20 jaar geldig, terwijl de principes bouten toch al
100-200 jaar oud zijn.
Ik kan mij best voorstellen dat er veel werktuigkundige patenten zijn
geweest op bouten. Iemand die nooit een cursus werktuigkunde gevolgd
heeft, zou kunnen versteld staan van hoeveel techniek er in vijzen en
moeren kan zitten. 
Een Google-search op "screw patent" geeft 70.000 resultaten, (al kan dat
wel dubbelzinnig geinterpreteerd worden :)
"screwdriver patent" geeft 10.000.Wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030822/477bdad7/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list