[openstandaarden] DEADLINE: 25/8/03 16u00

patrick coeman patrick at coeman.net
Mon Aug 25 12:31:38 CEST 2003


Das duidelijk.

Patrick Coeman
www.coeman.net - www.antifa.be - www.antifa.net-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-openstandaarden at lugwv.be [mailto:owner-openstandaarden at lugwv.be]
Namens Tijl Vercaemer
Verzonden: maandag 25 augustus 2003 11:58
Aan: OpenStandaarden at OpenStandaarden.be
Onderwerp: [openstandaarden] DEADLINE: 25/8/03 16u00Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
software pakketten.

Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het
internet 
is rond dergelijke standaarden gebouwd.  Gebruikers van verschillende 
besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het 
internet probleemloos informatie uitwisselen.  Maar om van een open
standaard 
te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de
specificaties 
vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische 
problemen deze standaarden te implementeren.  Zo-niet wordt de 
compatibiliteit bemoeilijkt, en de concurrentie vorming in de hand gewerkt.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl 
compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het 
auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om
compatibiliteit 
tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.

OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-octrooien
te 
legaliseren. Uit academische studies (zie 
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat
software-octrooien 
niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van 
bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de 
economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien kan men de vraag 
stellen of software patenten wel nodig zijn: zolang je de broncode van een 
programma niet kunt inzien kun je niet uitzoeken hoe het precies werkt.  
Biedt deze geheimhouding, samen met het systeem van copyrights, niet 
voldoende bescherming?

Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software platformen
veilig 
te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij de leden 
van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te keuren. 
Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het cruciaal dat het 
amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt.  Dit
amendement 
stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op 
octrooien kan betekenen.

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe


Contact

http://OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge

info at OpenStandaarden.be

+32 50 670605

Over OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van
een constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen
hen bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze
ook effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke
vrijwilligers, en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen
bij de realisatie van deze doelstellingen.

More information about the Openstandaarden mailing list