[openstandaarden] voorstel Persmed edelin g op enstandaarden

Mattias Campe mattias.campe at UGent.be
Mon Aug 25 16:14:49 CEST 2003


Stubbe Wim 789070042 wrote:
> Mattias Campe  (25/08/03  14:11):
> 
>>Stubbe Wim 789070042 wrote:
>>[...]
>>
>>>Ik ben het ondertussen beu voorbeelden uit te zoeken.
>>>Wat mij betreft vertrekt het zo of het voorbeeld gaat er uit. Maar in ieder geval heb
>>>ik geen zin nog verder te zoeken en telkens door iets of iemand 
>>
>>afgeschoten
>>
>>>te worden.
>>
>>Sorry als het overkwam als "afschieten", maar da was dus zeker de 
>>bedoeling nt, was eerder bedoeld als "opbouwende kritiek". Hmm, de beste 
>>stuurlui staan aan wal zeker ;).
> 
> 
> np, 
> 
> was eigenlijk ook wat de druk opvoeren ;-)

Hehe, met een deadline van 16u00 is je dat alvast gelukt :D...

> De laatste versie voldoet voor mij.
> 
> mvg,
> 
> Wim Stubbe
> 


More information about the Openstandaarden mailing list