[openstandaarden] DEADLINE: 25/8/03 16u00

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon Aug 25 14:26:54 CEST 2003


Op ma 25-08-2003, om 12:45 schreef Tijl Vercaemer:
> -> Opmerkingen van Ward verwerkt
> -> Om er voor te zorgen dat iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen zwak ik 
> de deadline wat af: als 3/4 van de mensen die afgelopen week geholpen hebben 
> met het samenstellen van dit persbericht positief reageren voor 16u, 
> verzenden we het.  Anders wachten we tot 10u morgen

Geen bezwaar tegen deze tekst.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030825/12edaa3d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list