[openstandaarden] lokaties waar persbericht verspreid _kan_ worden

Dirk Feytons TaXaN at kotnet.org
Mon Aug 25 14:49:30 CEST 2003


Tijl Vercaemer wrote:

>>politics.be
>>indymedia.be (?)
>>de cursor

Ter informatie: DeCursor heeft in zijn laatste editie reeds een 
artikeltje over de protestactie van woensdag. Het is gebaseerd op het 
persbericht dat Dieter hier op 21/08 gepost heeft.

>>de standaard, de morgen, ...
>>politieke partijen (?)
>>site eu http://www.euconventie.be/DUforum/
>>hermes
>>.... (aan te vullen)
> 
> 
> Kranten: De tijd, GVA, hbvl, Nieuwsblad-Het Volk
> Zeker ook computer tijdschriften: computer magazine, pc magazine, Wie weet er 
> nog??

Heeft het nog zin om Computer Magazine, PC Magazine, c't, ... te mailen? 
De actie is woensdag al. Het kan nooit kwaad natuurlijk om OS.be naar 
buiten te brengen.

Ik was ook al aan het denken aan Humo; eventueel een lezersbrief? Ze 
hebben wel geen echte ICT rubriek ofzo maar als één van de weinige 
tijdschriften met nog goede artikels zouden ze mogelijk interesse kunnen 
hebben voor de economische gevolgen, macht van de multinationals, hun 
invloed in de EU, ...

Nog een paar: Metro, Knack, Eos.

Wat met de radio en televisie nieuwsredacties? Of is dat nog een beetje 
te hoog gegrepen?

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° Do androids dream of electric sheep? °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030825/8404ef26/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list