[openstandaarden] DEADLINE: 25/8/03 16u00

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Aug 25 21:51:15 CEST 2003


On Mon, Aug 25, 2003 at 09:36:06PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Op maandag 25 augustus 2003 21:31, schreef Tijl Vercaemer:
> 
> > +32 50 670605
> >
> 
> Dit moet nog het GSM nummer worden.
> Als dat OK is, verzend ik het morgen.  Ben nu met Dieter adressen aan het 
> uitwisselen.

Probeer het vanavond nog te verzenden zou ik zeggen; zoveel tijd is er
niet meer...

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030825/9194256c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list