[openstandaarden] (voorbeeldmail V0.2) PM OpenStandaarden.be: Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien

Tinne Van der Straeten tinne.vanderstraeten at pi.be
Mon Aug 25 22:17:07 CEST 2003


On Mon, 25 Aug 2003 22:12:25 +0200, Wim Stubbe wrote:
> Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien
> 
> OpenStandaarden steunt betoging tegen softwarepatenten op woensdag 27/08.
> 
> 
> Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als
> gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
> probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
> software pakketten.
> 
> Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het 
> internet 
> is rond dergelijke standaarden gebouwd. Gebruikers van verschillende 
> besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het 
> internet probleemloos informatie uitwisselen. Maar om van een open 
> standaard 
> te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de 
> specificaties 
> vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische 
> problemen deze standaarden te implementeren. Zo-niet wordt de 
> compatibiliteit bemoeilijkt, en de monopolie-vorming in de hand gewerkt.
> 
> Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
> dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
> communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
> verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl 
> compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het 
> auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om 
> compatibiliteit 
> tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.
> 
> OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-
> octrooien te 
> legaliseren. Uit academische studies (zie 
> http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat software-
> octrooien 
> niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van 
> bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de 
> economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien kan men de vraag 
> stellen of software patenten wel nodig zijn: zolang je de broncode van een 
> programma niet kunt inzien is het heel moeilijk om uit te zoeken hoe het 
> precies werkt. Biedt deze geheimhouding, samen met de wetgeving ter 
> bescherming van het auteursrecht, niet voldoende bescherming?
> 
> Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software 
> platformen veilig 
> te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij de leden 
> van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te keuren. 
> Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het cruciaal dat het 
> amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt. Dit 
> amendement 
> stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op 
> octrooien kan betekenen.
> 
> Namens OpenStandaarden.be,
> Wim Stubbe
> 
> 
> Contact
> 
> http://OpenStandaarden.be
> 
> OpenStandaarden.be
> p.a. Wim Stubbe
> Sint-Baafsstraat 19
> 8200 Brugge
> 
> info at OpenStandaarden.be
> 
> +32 478 511 428
> 
> Over OpenStandaarden.be
> 
> OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
> vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan 
> van een
> constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
> bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
> effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
> en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de 
> realisatie
> van deze doelstellingen.


ziet er goed uit. nog twee opmerkingen
een detailopmerking (sorry): verschuif telefoonnummer naar boven, 
namens openstandaarden.be wim stubbe, + 32 478 511 428. als de 
mededeling gedaan is is er geen garantie dat er nog verder gelezen 
wordt, dan zien ze ineens je telnr en hebben ze het dadelijk bij de 
hand.

en dan over de subtitel: ik liep een beetje te hard van stapel 
misschien. je moet er dan eigenlijk ook plaats en uur bijvermelden: 
luxemburgplein 12u. eigenlijk moet je er in je pm dan ook nog iets van 
zeggen. Je kan toevoegen laatste alinea. OpenStandaarden.be steunt dan 
ook de betoging tegen software-octrooien die plaatsvindt woensdag 27/08 
op het Luxemburgplein in Brussel.
of wat je ook kan doen is: de subtitel veranderen in: 
OpenStandaarden.be gekant tegen Europese richtlijn ivm 
softwareoctrooien.

als je de betoging behoudt vergroot je de kans dat ze iemand sturen 
naar de betoging, of dat ze het in de berichtgeving daaraan koppelen.
groeten, tinne
More information about the Openstandaarden mailing list