Re(2): [openstandaarden] lokaties waar persberic ht verspreid _kan_worden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Aug 25 22:59:47 CEST 2003


On Mon, Aug 25, 2003 at 07:01:43PM +0200, Jeff Verheyen wrote:
> Nieuwsdienst
> direkteur informatie: Klaus Van Isacker
> hoofdredakteur nieuws: Fernand Van Oostende
> hoofdredakteur magazines: Bart De Poot
> tel. redaktie:02-255.37.22
> e-mail: nieuws at vmma.be
> VTM-Text
> Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
> tel. 02-255.39.83, fax 02-251.22.55

Hmm, dat mailadres werkt niet. Iemand een suggestie?

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030825/f9a9872c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list