Re(2): [openstandaarden] lokaties waar persberic ht verspreid _kan_worden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Aug 25 23:10:45 CEST 2003


On Mon, Aug 25, 2003 at 10:59:00PM +0200, Tinne Van der Straeten wrote:
> On Mon, 25 Aug 2003 22:59:47 +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > On Mon, Aug 25, 2003 at 07:01:43PM +0200, Jeff Verheyen wrote:
> >>  Nieuwsdienst
> >>  direkteur informatie: Klaus Van Isacker
> >>  hoofdredakteur nieuws: Fernand Van Oostende
> >>  hoofdredakteur magazines: Bart De Poot
> >>  tel. redaktie:02-255.37.22
> >>  e-mail: nieuws at vmma.be
> >>  VTM-Text
> >>  Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
> >>  tel. 02-255.39.83, fax 02-251.22.55
> > 
> > Hmm, dat mailadres werkt niet. Iemand een suggestie?
> > 
> > Dieter
> > 
> 
> ik heb ook een mailadres van vmma, en daarstaat er na de@: 
> @levex.vmma.be

ook dat werkt niet :-(

Als ik morgen wat tijd heb probeer ik eens te bellen i.v.m. het juiste
emailadres. Als iemand anders dat zou doen, laat me dan iets weten aub
op 0499 16 70 10

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030825/030323dd/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list